Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

Kadına yönelik şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata
katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara
ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bir sorun olan kadına yönelik
şiddet; çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal düzeyde ortak ve kararlı
bir mücadeleyi gerektirmektedir.
Kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını belirlemek, nedenlerini tespit etmek ve bu konuda veri
toplama ihtiyacını gidermek amacıyla, 2008 yılında ilk defa kapsamlı bir “Türkiye’de Kadına
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu araştırma sonuçlarından
hareketle o dönemden günümüze kadar geçen süre içerisinde; kadına yönelik şiddetle ilgili
olarak yasal mevzuatın iyileştirilmesi ve şiddetle mücadelede geliştirilen politikaların bütüncül
bir biçimde toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yürütülmesi yönünde önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir.

Kaynak: hips.hacettepe(edu.tr)