Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de beslenme sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya
konulması için her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın (TBSA) yapılması
gereklidir. Çünkü ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir besin,
beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi, uygulanabilmesi, izlenebilmesi ve
güncellenebilmesi için güvenilir nitelikte araştırma verileri son derecede önemlidir.
Türkiye’de 1974 yılından sonra ülke çapında ve Türkiye’yi temsil edecek nitelikte örneklem
üzerinde yapılmış beslenme ve besin tüketimi araştırma verileri bulunmamaktadır. Türkiye
Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010 ile ülkemizde toplumun beslenme, bilgi tutum ve
alışkanlıkları ile fiziksel aktivite düzeylerinin saptanmasının yanında, yapılmış olan kan ve idrar
tetkikleri ile beslenmeye dayalı birçok hastalığa ilişkin, tüm ülkeyi temsil edecek bilimsel
nitelikli ve güncel veriler sağlanacak, bundan sonra geliştirilecek genel toplum sağlığına ve her
bir risk etmeninin önlenmesine yönelik plan ve politikalara yön verilmesi ve var olan
politikaların güncelleştirilmesi sağlanacaktır.
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010, Sağlık Bakanlığı olanakları ile Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde yürütülmüştür.

Kaynak: sagem(gov.tr)