Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji: Bireylerin davranış, duygu ve düşüncelerinin başkalarının gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl etkilendiğinin bilimsel yollarla araştırılmasıdır.
Psikoloji ve Sosyolojinin tam olarak ele alamadığı ya da almakta yetersiz kaldığı noktalarda Sosyal Psikoloji devreye girip o konuları çalışma alanı olarak ele almaktadır. Sosyal Psikolojinin konusu TOPLUM VE BİREY.

Kaynak : dicle(edu.tr)