Sayı Kavramı ve Öğretimi

Doğal sayı tanımı küme kavramına dayalı olarak verilir. Küme elemanlarının sertlik, yumuşaklık, berraklık, renkli olmak vs. gibi özelliklerinin yanısıra bir de çokluk özelliği vardır. Bu çokluk özelliğine doğal sayı denmektedir. Daha formal bir anlatımla “bir doğal sayı denk kümelerin ortak özelliğidir” denilebilir. Bu düşünceyi öğ- rencilere sezdirmek için aşağıdaki etkinlik düzenlenebilir. Etkinlik: Doğal Sayı Kavramı Materyal: 3, 4, 5, 6 elemanlı kümeler veya küme şemaları Grup: 2-3 kişi İşlemler: • {is, gece, zeytin}, {kuzgun, kömür} kümelerinin ortak özelliğinin araştırılması, • Bu kümelerin elemanlarının “siyah” kavramını düşündürdüğünün sınıfça paylaşılması. Öğrencilerin “sertlik” kavramını düşündüren küme örnekleri söylemeleri, • Her gruba eleman sayıları 3, 4, 5, ve 6 olan 10 kadar küme şemasının dağıtılması, bu kümelerin arasında bir ilişkinin olup olmadığının araştırılması, eğer varsa bu ilişkiye göre bunların bir araya getirilmesi, • Eleman sayıları aynı olan (aralarında birebir işleme kurulabilen) kümeleri bir araya getiren bir grubun çalışmasının sınıfça tartışmaya açılması

 

Kaynak: w2.anadolu(.edu.tr)