MİGREN BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ

Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır.
1. İlaç dışı tedavi
• Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi
• Yaşam şeklinin düzenlenmesi:
o Düzenli uyku ve beslenme
o Egzersiz
o Relaksasyon teknikleri
• Tetikleyicilerin farkında olma ve kaçınma
o Diyet (Alkol, nitritler, aspartam, peynir)
o Çevresel faktörler (Parlak ışık, hava değişiklikleri, yükseklik, koku)
o İlaçlar
o Hormonal faktörler (Menstruasyon, ovulasyon, oral kontraseptif)
• Biyofeedback
• Kognitif-davranışsal tedaviler
2. İlaç tedavisi
İlaç tedavisi, akut atak ve profilaktik tedavi olarak iki alt gruba ayrılır.
A. Akut atak tedavisi
Amaç:
• Migren ataklarını etkili, hızlı, tutarlı ve 24 saat içinde tekrarı olmaksızın kalıcı bir şekilde
tedavi etmek
• Ağrının şiddetini ve eşlik eden bulguları azaltmak veya ortadan kaldırmak
• Atağın süresini kısaltmak
• Atakların oluşturduğu özürlülüğü ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve
hastayı normal günlük yaşam aktivitesine döndürmek
• Tedaviye bağlı gelişebilecek en az yan etkiye maruz kalmasını sağlamaktır.
Akut atak tedavisinde genel prensipler
• Migren atak tedavisi ‘Basamaklı’ veya “Atağa uygun tedavi” şeklinde uygulanabilir.
• “Basamaklı” tedavide, ilk tercih non-spesifik migren ilaçlardır. Non-spesifik migren ilaç
tedavisinden hasta fayda görmez ise spesifik migren ilaçlarına (triptanlara veya
ergotamin ve türevlerine) geçilir.

Kaynak: noroloji.(org.tr)