Göğüs Kanseri ve Genetiği

Vücudumuz milyonlarca hücreden (cells) meydana gelir. Her bir hücre, tam bir gen (genes)
takımı içerir. Binlerce genimiz vardır. Kalıtım yoluyla çoğu genin iki kopyasını alırız: birisi
annemizden, diğeri babamızdan gelir. Genler birtakım talimatlarla hareket ederek
büyümemizi ve vücudumuzun çalışma biçimini belirler. Bu talimatlarda gerçekleşen
değişikliklere mutasyon (mutation) (veya değişim) adı verilir. Mutasyonlar (veya
değişimler), bir genin doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bir gende meydana gelen
mutasyon (değişim), genetik hastalığa neden olabilir. Göz rengi, kan grubu veya boy gibi
çoğu özelliğimizden genler sorumludur.
Bazı genler, vücudun herhangi bir bölümündeki hücrelerin miktarını ve büyümesini belirler.
Bu, kanseri (cancer) önler. Bu türde birkaç gen değişime (mutasyona) uğrarsa, bu kontrol
yitirilir ve kanser ortaya çıkabilir. Genler, insanlar yaşlandıkça değişimleri (mutasyonları)
biriktirme eğilimindedir; bu nedenle, kanser genellikle ilerleyen yaşların hastalığıdır. Bazı
insanlar mutasyon (değişim) geçirmiş genle doğarlar; böylece, belirli bir kanser türüne
yakalanma eğilimleri artar. Bu, ailesel veya kalıtsal kanserdir. Ailesel kanser, rasgele
(sporadic) veya kalıtsal olmayan kanser türlerine göre daha seyrek görülür.

Kaynak: geneticalliance(org.uk)