Gazlar

Açık uçlu bir manometrede civa yerine yoğunluğu 0,822g/mL olan bir yağ kullanıldığında, manometrenin gaz tarafındaki kolon yüksekliği dış basınç tarafındaki kolondan 237mm daha yüksektir. Dış basın 746mmHg olduğuna göre gazın basıncını hesaplayınız. Civanın yoğunluğu 13,6g/mL Açık uçlu bir manometrede civa yerine yo ğunlu ğu 0,822g/mL olan bir ya ğ kullanıldığında, manometrenin gaz tarafındaki kolon yüksekli ği dış basınç tarafındaki kolondan 237mm daha yüksektir. Dış basın 746mmHg oldu ğuna göre gazın basıncını hesaplayınız. Civanın yo ğunlu ğu 13,6g/mL

Kaynak: web.itu(edu.tr)