Freud ve Psikanaliz

Freud, bilimsel araştırmalarını yaparken, dönemin toplumsal ve siyasal koşullarından etkilenmiş
ve bu etkilenme onun yaşamına olduğu kadar araştırmalarına da yön vermiştir. Bu açıdan bakıldığında,
Freud’un yaşamının araştırmalarıyla doğru orantılı olarak, ele alınması gerektiği görülmektedir.
6 Mayıs 1856’da o dönemde Avusturya Macaristan İmparatorluğu içinde yer alan Morauya’nın
Freiber kentinde doğan Sigmund Freud’un atalarının Yahudi olduğu bilinmektedir. Sigmund Freud, yün
tüccarı olan Jakop Freud’un kırk yaşlarında iken, kendisinden yirmi yaş küçük olan Amalie Nathanson’la
yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelmiştir.
“Annesinin kayıtsız şartsız göz bebeği olmuş, bir adam, ömür boyunca
kendini Fatih gibi hisseder. İşte, başarılı olacağına duyduğu bu güven çoğu
kez gerçek başarıyı da doğurur.”
Amelia Nathanson’un ilk göz ağrısı olan Sigmund Freud’un başarılı bir bilim adamı olmasının
altından sevgiyle geçen çocukluğunun etkisinin olduğu düşünülebilir. Freud’un aile içindeki konumunun
alışılmışın dışında olduğu görülmektedir. Çünkü babasının ilk evliliğinden iki yetişkin oğlu daha vardır.
Bunlardan biri evli ve bir çocuk sahibidir. Bu yeğenin Freud için çocukluk yıllarında en az kardeşleri
kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.
1860 yıllarında babası, giderek artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Freiber kentinden ayrılmaya
karar verir ve Freud ailesi temelli olarak Viyana’ya yerleşir: Viyana’da aile, Freud’un çocukluğu boyunca
ekonomik sıkıntılar çekmiştir. 1865 yılında liseye başlayan Freud, sekiz yıl boyunca okuduğu bu okuldan
üstün başarı derecesiyle mezun olmuştur.

Kaynak: psikiyatr(.com)