Çocuklarda Gastrit ve Peptik Ülser

Çocuklarda Gastrit ve Peptik Ülser

Peptik ülser hastalığının eriflkinlerdeki morbidite ve mortalitesi yüksektir.1
insanlarda en s›k görülen hastal›klardan biri olup toplumun %10’unda yaflam›n
herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir.2 Çocuklardaki sıklığı, son yıllarda
eskiye oranla 2-3 kat artmış olmasına rağmen, erişlkinlerden daha azdır.3
Mide mukozasının inflamasyonu olarak tanımlanan gastrit, çocuklardaki karın
ağrılarının en önemli nedenlerinden biridir.4 Her ne kadar prevalansı tam
olarak bilinmese de, gastrit ve mukozal ülserasyona yol açan nedenlerin bilinmesi
karın ağrılarının tedavisi açısından önem taşımaktadır.

Kaynak: ctf(edu.tr)