Azotlu Bileşikler

Meyve ve sebzeler azotlu bileşikler
açısından zengin gıdalar değildir.
Meyvelerin bileşiminde %0.21.0,
sebzelerin bileşiminde ise ortalama
%2 düzeyinde azotlu bileşikler
bulunur. Bunun %3580 kadarını
proteinler oluşturur. Azotlu bileşikler
içinde meyve ve sebzelerde serbest
aminoasitler önem taşımaktadır.

Kaynak: food.hacettepe(edu.tr)