Astrolojik kişilik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Kişilik sosyal çevre, aile, yetiştiği ortamın yapısına göre insandan insana farklılık
göstermektedir. Aynı çevrede, aynı ailede yetişen bireylerin farklı kişilik özelliklerine
sahip olmaları, kişiliğin doğuştan gelen etmenlerden de etkilendiğini göstermektedir.
Kişiliğin oluşmasında genetik mirasın ve çevrenin etkisini birbirinden ayırmak
neredeyse imkânsızdır. Bununla beraber saldırganlık, sinirlilik, sosyal olma gibi bazı
özelliklerin genetik yapıdan kaynaklandığı saptanmıştır. Örgütün yaşaması, iş görenlerin
örgütten ayrılmamalarına bağlıdır. İşgörenler, örgüte ne kadar bağlıysa örgüt de o derece
güçlenmektedir. Örgüt, yaşamını devam ettirmek için işgörenlerin örgütten ayrılmasını
önlemeye çalışır.

Kaynak: sbe.kmu.(edu.tr)