ADANA YÖRESİ PAMUK ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİ VE MALİYET ANALİZİ

Verimlilik genel anlamda herhangi bir üretim sektöründe, ekonomik büyüme
ve kârlılık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden birisidir. Ölçülebilir
ekonomik büyüme ve gelişme için kullanılmayan kaynakları üretime aktarılması ve
hâlihazırda kullanılan kaynakların daha verimli alanlara kaydırılması gerekmektedir.
Herhangi bir üretim kaynağının çıktıya dönüşme olasılığının arttırılması ve bunun
işletme ekonomisi üzerinde artı değer üretilerek yapılması genel anlamda verimlilik
artışını ifade etmektedir (Talim ve Çıkın, 1975). Verimlilik ayrıca, girdi-çıktı ilişkisi
olarak ifade edilmektedir. Üretimde değerlendirilen üretim faktörleriyle
gerçekleştirilen üretimin değerlendirilmesiyle, bu faktörlerin birinin veya birden
fazlasının arasındaki ilişki ortaya çıkarılabilmektedir. Buna bağlı olarak verimlilik ya
da etkinlik, üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının
üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Ayrıca,
verimliliğin üretim faktörlerinin üretimdeki etkenlik derecesini belirten bir kavram
olduğu, bir randımandan ziyade herhangi bir faktörün üretebilme yeteneğini ortaya
koyduğu ifade edilmektedir. Tarımda verimlilik bir yandan üzerinde üretim yapılan
alan, diğer yandan işgücü ve sermaye birimlerine düşen çıktı miktarları arasındaki
ilişki olarak tanımlanmaktadır (Pirinççioğlu, 1988).

Kaynak: traglor.cu(edu.tr)