Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması

Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+
yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel ve kırsal
bölgelerinde yüzyüze görüşmelerle gerçekleştirildi.
• Basit rastsal örneklem yöntemi varsayımıyla araştırmanın hata payı
yüzde 3 olarak hesaplanmıştır.
• Saha çalışması Infakto RW tarafından yürütüldü.

Kaynak: kssd(.org)