SOĞUK SAVAŞ VE SONRASI DÖNEMDE KİTLE İMHA SİLAHLARI VE SİLAHSIZLANMA ÇABALARI

20 yüzyıl,içerisinde yaşanan iki dünya savaşı ve bu savaşların
yıkıcılığı nedeni ile tarih sahnesinin insanlık adına yaşanan en acımasız
yüzyılı olma özelliğini taşımaktadır.İnsanları öldürmenin maliyeti,silah
teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu yüzyıl içerisinde sürekli bir
artış eğilimi göstermiştir.Bireylere yönelen basit çalışma prensipli silahlardan,
kitleleri imha etmeyi amaçlayan ileri teknoloji ürünü ve yüksek maliyetli
silahlara doğru kısa zamanda uzun sayılabilecek bir yol kat edilmiş ve
günümüz itibariyle de geri dönülemez bir noktaya
gelinmiştir.Çalışmamızda,bu noktadan hareketle,kitle imha silahları kavramı
ve buna bağlı olarak gelişen silahsızlanma süreci incelenmiş ve bu bağlamda
gelecekte belirebilecek tehditler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kaynak: eprints.sdu(edu.tr)