Moleküler Geometri

Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında
üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şekliniyapısını)
belirler. Molekül geometrisi molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini
belirler. Molekül geometrisini açıklamak için farklı kuramlar mevcuttur.

Kaynak: web.itu(edu.tr)