Modern Psikolojinin Gelişimi

William James, “psikoloji bir bilim değil, bilim olma
yolunda bir ümittir” demişti. James bu görüşünde haklı
idi ise, psikolojinin bir bilim disiplini olarak ilerlemesini
ana çizgileri ile gözler önüne serme girişimi, iyimserlik
üzerine bir deneme olmaktan öteye geçemez. Üstelik,
konunun sınırlarının belirsizliği ve son yıllarda tutunan
birçok değişik yaklaşımların varlığı yüzünden böyle bir
girişim çok büyük güçlükler getirir. Sempati ile bakmayan
bir eleştiricinin gözüne, çağdaş psikoloji net bir çer-
çeveden yoksun, bakış açısı ve metot çatışmaları ile dolu
belirsiz bir araştırma alanı gibi görünebilir. Bu eleştiride
bir gerçek bulunduğunu inkâr etmek zordur. Fakat bu
tür eleştiriler, gelişmesinin başlangıcında her biyolojik
bilime karşı yapılabilirdi, bunu da hatırdan çıkarmamak
gerekir. İlk fizyolojik yazılarda, bugün çağdaş psikolojide
gördüğümüz bakış açısı çeşitliliğini, mekanist ve vitalist
prensiplerin bağdaşmaz karışımını ve bilimsel metot
aksaklıklarını aynen görebiliyoruz.

Kaynak: otuken(com.tr)