KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ
Kuvvet Nedir?
Kuvvet: Duran bir cismi hareket ettiren,
hareket halindeki cismi durduran, cismin yönünü
ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir.
Kuvvetin etkileri:
 Cisimleri hareket ettirebilir.
 Hareket halindeki cisimleri durdurabilir.
 Cismin süratini değiştirtebilir.
 Cismin şeklini değiştirebilir.
 Cismi dönmesini sağlayabilir (kapı kolu)
 Cismin süratini artırabilir.
Temas Gerektiren Kuvvetler:
Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya
çıkan kuvvete temas gerektiren kuvvetler
denir.
 Futbolcunun topa vurması
 Bir telin bükülmesi
 Rüzgârın ağaç dallarını sallaması
 El arabasının sürülmesi
 Bilgisayar tuşlarına basılması
 Pencere ve kapının açılması
 Dişlerin fırçalanması
 Kavanoz kapağının açılması

Kaynak: bayfen(.com)