Kimyasal Bağlar

Lewis bağ teorisi
• Kimyasal bağlanma için atomun valens (dış yörünge)
elektronları önemlidir.
• Atomlar arası e- transferi sonucu iyonik bağ oluşur
• e- ların ortaklaşa kullanımı soncu kovalent bağ oluşur.
• Atomlar soy gazların elektron dizilişine sahip olma
eğilimindedirler (oktet kuralı)
valens (dış yörünge) elektronları: atomun son yörüngesindeki elektronlardır.

Kaynak: web.itu(edu.tr)