Karbonhidratların Tanımı ve Sınıflandırması

Karbonhidratlar, canlılarda bulunan organik moleküllerin üçüncü büyük grubunu oluşturur. C,
H ve O elementlerinin Cn(H2O)n formülüne göre kurulmasıyla meydana gelir. Ancak bu
genel formüle uyduğu halde karbonhidrat olmayan (Asetik asit C2H4O2; Laktik Asit –
C3H6O3; gibi) veya genel formüle uymadığı halde karbonhidrat olan (Deoksiriboz –
C5H10O4; Ramnoz – C6H12O5) bileşikler de vardır. Azot ve kükürt ihtiva eden bazı
karbonhidratlar da bu genel formüle uymazlar. Karbonhidratlar, polihidroksilik alkollerin
aldehit veya keton türevleri (monosakkaritler), bunların polimerleri (oligo- ve polisakkaritler),
oksidasyon ürünleri (şeker asitleri), redüksiyon ürünleri (şeker alkolleri), substitüsyon ürünleri
(amino şekerler) ve esterleri (sülfatlı veya fosfatlı esterleri)’dir.

Kaynak: deu(edu.tr)