Kanuni Sultan Süleyman – Osmanlı’da Bürokratik Yapı

Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz uygarlığı üzerine kurulan, dünyanın en büyük
ve en uzun ömürlü devletlerinden biridir. Bu devlet kurumlarıyla imparatorluğun
yönetimini gerçekleştirmiştir. Bir uç beyliğinden cihan devletine geliş bürokratik
yönetim örgütünün gelişimiyle mümkün olabilmiştir. Devletin büyümesinin, siyasiaskeri
başarıların kazanılmasının altında gelişen bürokratik yapının etkisi büyüktür.
Osmanlı bürokratik yapısıyla ilgili çalışmalar şu an yetersiz düzeydedir. İ.Hakkı
Uzunçarşılı`nın çalışmaları bir giriş niteliğinde olup; Halil İnalcık, İslam
Ansiklopedisindeki “Reisiülküttab” makalesi ile Osmanlı bürokratik kurumunun analitik
incelemesini başlatmıştır. Araştırma azlığı, arşiv malzemesinin yorumlanmasını
güçleştirmektedir. Cornell Fleischer`in, dönemin edebi ürünleri üzerine inşa ettiği,
“Tarihçi Ali Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı” isimli eseri bürokrasi çalışmalarına yeni
bir pencere açmıştır. Ali Akyıldız`ın “Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform”, Carter
Findley`in “Osmanlı Devleti`nde Bürokratik Reform” isimli eserleri Tanzimat dönemi
bürokrasisi açısından önemli bir eserdir.

Kaynak: eprints.sdu(edu.tr)