Fen Bilimleri Tez Yazım Klavuzu

Bu kılavuzun amacı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE)’ne bağlı anabilim
dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların
tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya
doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara
uymaları zorunludur. Ayrıca tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ile seminerlerin de bu
kılavuzda verilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

Kaynak: fenbilimleri.ankara(edu.tr)