Dizel Motor ile Çalışan Belediye Otobüslerinin İncelenmesi ve Emisyon Envanterlenmesi

Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ayrıca maddi hasarlara da
yol açan hava içerisindeki zararlı maddelerin normal değerlerin üzerine çıkmasıdır.
Sanayi devriminden sonra gelişen şehirleşmenin sonucu gelişmiş şehirlerde hava
kirliliğinin en önemli kaynağı motorlu taşıtlar olmuştur. Şehir içindeki motorlu
taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği hem hava kalitesi hem de insan ve diğer
canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliğinden dolayı insanlar
zehirlenme ile karşı karşıya kalmakta, hastalığa karşı direnme gücünü kaybetmekte
ve insan ölümleri gerçekleşmektedir.
Adapazarı’nda ulaşımdan kaynaklı emisyonların başında belediye otobüslerden
kaynaklı emisyonlar gelmektedir. Yaptığımız çalışmada Adapazarı Büyükşehir
Belediyesine ait belediye otobüsleri ve belediye otobüslerinden kaynaklı emisyonlar
incelenmiştir. Emisyonlar incelenirken taşıtların yakıt sarfiyatları, taşıtların teknik
özellikler ve taşıtların seyir halindeyken doluluk oranları dikkate alınmıştır.
Emisyonlar hesaplandıktan sonra şehir içindeki kirletici emisyonların değerleri
bulunmuştur.

Kaynak: sahakk.sakarya(edu.tr)