1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi

Modern Türkiye tarihi iki büyük paradigmatik dönemle ayrılır: Tanzimat ile Cumhuriyet ilk ayrımı teşkil ederken, Cumhuriyet dönemi yekpare bir bütün olarak diğer aksı oluşturur. Her iki dönemleştirmenin bir de alt dönemleri ortaya çıkar. Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi içinde hem II. Meşrutiyet hem de İttihat ve Terakki birer önemli alt dönem olarak yer alır. Diğer yanda ise Tek Parti iktidarı ve çok partili hayat ana aksı ikiye bölen alt dönemlendirmeler olarak karşımıza çıkar….

Kaynak : iletisim(com.tr)